Jorløse sogn

 

Jorløse Byvej
4470 Svebølle

Antal folkekirkemedlemmer: 268

http://www.jorloese-sogn.dk/

http://sogn.dk/jorloese/

E-mail til menighedsrådet: 7254@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7254

Sikker post til sognet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7254

 

 

Menighedsrådet

Formand:
Knud B. Nielsen
Jorløse Byvej 33
4470  Svebølle
Tlf: 5929 4014, 2452 4014
E-mail:  jetteogknud@msn.com

Næstformand:
Sven-Erik Wöhlk Mortensen
Jorløse Byvej 26
4470  Svebølle
Tlf: 5929 5082
E-mail: sewm38@hotmail.com

Kasserer og sekretær:
Solvejg Lunøe
Jorløse Byvej 19
4470  Svebølle
Tlf: 5928 3691
E-mail: lunoe@dakamail.dk

Kontaktperson:
Gudmundur Bragason
Jorløse Byvej 43
4470  Svebølle
Tlf: 6166 4733
E-mail: gudmund.bragason@hotmail.com

Kirkeværge (uden for menighedsrådet):
Jette Nielsen
Jorløse Byvej 33
4470  Svebølle
Tlf: 5929 4014 / 2911 4014
E-mail: arnbo@mail.dk

 

Om sognet og kirken

Kirken er bygget omkring 1200 tallet og bestod af kor og skib. Omkring 1400 er hertil føjet et tårn. Facaden er fra omkring 1755 med Frederik den 5. og Juliane Maries initialer. Middelalderlig dørfløj kan ses på nordvest siden af sakrestiet. Endvidere ses på nordsiden en forvitret granitskulptur over nordkapellets dør. Gravsten over Jørgen Navl 1506 det er en romersk gravsten på vestsiden af våbenhuset.

Midtskabet af gotiske altertavle sammen med Sct. Mikal o johannes fra 1400´ernes anden halvdel. Sct. Mikal er fra 1200érne Johannes fra 1200érne. Altertavlen er udført af billedsnider Anders Nielsen Hatt fra Roskilde og opsat 1626. Storfeltmaleriet er udført af Carl Fiebig 1861. Alterbordspanel er fra 1500érnes første årti. Motivet er Marias himmelkroning. I hjørnerne er de fire evanglistsymboler. Korbuekrucifiks er fra 1400 tallet. Prædikestolen er fra omkring1600 tallet.

Sct. Mikael fra 1200 tallet trædende på dragen, som dog for størstedelen mangler nu. Den usædvanlige store figur måler 200 cm i højden.  Håret ligget tæt over hovedet, bølget omkring ansigtet, og lader de store ører komme til syne.  Øjnene har vandret kant forneden, næsen er lige, munden smal med antydning af et smil. Dragten slutter tæt til den langstragte, smalle krop med u-formede folder under bredt skærf. Højre underarm er løftet, men lansen, han har holdt i hånden, mangler. Venstre arm er skjult under det store hvælvede skjold, som spidser til forneden; midtpå ses en bule. Under kjortlen kommer den nøgne højre fod frem trædende på den tilbageblevne del af dragen, vistnok en glat vinge. Af hale og forkrop er intet bevaret. Mikaelfiguren er hulet i ryggen. Figuren er monteret i østenden af skibet. 

Lysekronen er forgyldt støbejern fra omkring 1800érnes sidste halvdel.

Romersk døbefont af granit.

Der er to klokker i tårnet, den ene er støbt i 1466 og den anden er støbt i 1742 på den sidst nævnte er skrevet: "Hør klockens lyd i Jesu naun som minder dig at komme til kirche for dit egit gaun, med troende ig fromme, kom altid flittig naar den til i taarned lader ringe, lad ingen ting forhindre dig naar du den hører klinge forsøm ey self din salighed og kirckens sande gode see til du findes wel bereed og falder saa til fode din Gud og kjaere frelsermannd at du i ham kand finde oprejsning af din syndestand ved troen overvinde"

Ophavsret: